Hudební soubory

Blatenští dudáci

  • soubor působící na škole již od r. 1987, během kterých zaznamenal mnoho úspěchů a absolvoval desítky vystoupení u nás i v zahraničí. Jde o tradiční dudáckou kapelu prácheňského regionu, složenou z hráčů na dudy, housle, klarinet a kontrabas, doplněnou zpěvem a tancem. V rakouském Inbrucku na soutěži evropských folklorních souborů se umístil ve zlatém pásmu a předvedl se v rakouské televizi. Pravidelně se zúčastňuje Mezinárodního dudáckého festivalu ve Strakonicích a Adventních vystoupení školy na Staroměstském náměstí v Praze. V roce 2017 u příležitosti 30. výročí svého založení, natočili pořad pro ČT z cyklu Putování za muzikou po krajích. V r.2018 se soubor umístil na 2. místě v ÚK soutěže ZUŠ v Mikulově. Blatenské dudáky vede ředitel školy Martin Škanta.

H Band

  •  swingový orchestr ZUŠ Blatná působí na škole od r. 2010, založil ho učitel Tomáš Nárovec s řed.M. Škantou. Vystupoval s velkým ohlasem na mnohých akcích města, především několikrát při Jazz Day a Rybářských slavnostech na blatenském zámku. Zaznamenal i umístění v krajské soutěži ZUŠ v Českých Budějovicích, kde obsadil druhé místo, v roce 2017 se umístil na 1.místě v KK kole soutěže ZUŠ v Vimperku a v bronzovém pásmu v Ústředním kole soutěže ZUŠ v Litvínově a následně natočil ve školním studiu své první CD. V současnosti soubor vedou učitelé Tomáš Nárovec a Roman Kopřiva.

Flétnové soubory

  • soubor zobcových fléten působí na Základní umělecké v Blatné od roku 2002 a od roku 2008 též soubor příčných fléten. Kromě úspěšných vystoupení v soutěžích základních uměleckých škol v kategorii komorní hra, se účastnily také řady školních koncertů, ať už v domácí Blatné a okolí či v rámci vánočních nebo velikonočních koncertů na Staroměstském náměstí v Praze. Souborová hra má ve flétnových třídách výrazně motivační charakter, žáci se do ní zapojují s chutí a na práci v hodinách i na veřejných vystoupeních je to znát. Vedoucím souborů je p.uč.Václav Holub.

Alban Eiler

  •  je pojmenovaný podle keltského svátku jarní rovnodennosti, a jak název prozrazuje, zabývá se hudbou z končin, které byly osídleny posledními Kelty. Založen byl ředitelem školy v březnu 2011 a má za sebou celou řadu zajímavých vystoupení v Blatné a okolí, ale i v Praze na Staroměstském náměstí. Několikrát také vystoupil na blatenském zámku při koncertě v rámci oslav keltského svátku Samhain. Je složen z mladých muzikantů, hrajících na různé nástroje: akordeon, housle, kytaru, flétnu, basovou kytaru, klávesové a bicí nástroje. V roce 2019 natočil soubor u příležitosti 70.výročí založení školy své 1. CD. Zpěvačkou kapely je Karolína Šustrová a Kristýna Kosíková.

Jazzový soubor

        zkouší momentálně pod vedením nového pana učitele Karla Pičmana v nové sestavě.
 

Dechovka

 
        Od roku 2022 se obnovila tradice dechovky, která zkouší v malém obsazení pod vedením pana učitele Tomáše Nárovce. Zatím vystupují především při větším koncertech naší školy - tj. Vánoční, Závěrečný, ZUŠ Open.
 
 

Soubor staré hudby

již několik let (od r. 2000) existuje na škole soubor zabývající se středověkou hudbou pod vedením paní učitelky Markéty Slavíkové a má velký ohlas obecenstva 
 

Soubor bicích nástrojů

 
    již řadu let působí v oddělení bicích nástrojů také ,,bubenický" soubor pod vedením pana učitele Zdeňka Koubka. Vystupují mj.pravidelně při blatenském Masopustu na přání zdejší Kulturní plantáže a k velkému zájmu blatenské veřejnosti.
 
 
 
Toto je výčet nejvýznamějších souborů školy, které mají již delší tradici. Na škole působí ještě další soubory.

 

Samhain

  • tento soubor se věnuje lidové hudbě z Irska a britských ostrovů (tzv.keltské) ve vlastních úpravách, několik písní převzal do svého repertoáru od známé české skupiny Asonance. Původní obsazení Samhainu (v letech 2003-2008) bylo složené z žákyň a absolventek školy, od r. 2009 hraje v sestavě složené z učitelů a absolventek školy. Vystupuje na různých kulturních akcích v jihočeském regionu, především vernisážích, pravidelně hrál také při adventní a velikonočních trzích na Staroměstském náměstí v Praze.
  • Mezi největší úspěchy souboru patří vydání eponymního CD Samhain u pražského vydavatelství Multisonic Karla Vágnera v roce 2006, které si můžete zakoupit zde. Samhain vystoupil na několika ročnících mezinárodního hudebního festivalu Keltská noc v Plumlově u Prostějova. Soubor vede ředitel Martin Škanta.