Hudební obor

Výtvarný obor

Taneční obor

 

Všechny obory na Základní umělecké škole vytvořily ve školním roce 2011/2012 výchovné a vzdělávací strategie v rámci nového Školního vzdělávacího programu, podle kterého se bude od začátku školního roku 2012/2013 vyučovat. Jsou všeobecně sdílené a schválené vedením školy. Jejich naplňování by se mělo postupně projevovat v hodinách všech učitelů. Přípravné studium na škole bude od šk.roku 2012/2013 koncipováno jako víceoborové, žáci budou během 2 hodin týdně současně seznamováni se základy oboru hudebního, výtvarného a tanečního v zájmu optimálního výběru a specifikace talentu žáka.