Charakteristika školy, podmínky ke vzdělávání

   Od 1. 7. 2000 je škola příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Je organizována pro studium  přípravné,  I. a II.  stupeň v oborech: hudebním, výtvarném a tanečním. Kapacita školy je 400 žáků a je plně využita. Pobočky školy jsou v Záboří – výtvarný obor, v Sedlici – hudební a výtvarný obor, v Chanovicích – hudební a výtvarný obor. Žáci z Chanovic jsou dováženi na výuku do Blatné.
 
Budova je majetkem města Blatná, škola platí nájem 193 tisíc ročně, průběžně je ve spolupráci s MěÚ zajišťována oprava a údržba budovy. Objekt je plně vyhovující výuce pro všechny uvedené obory. Vybavenost školy pomůckami je na velmi dobré úrovni. V roce 2004 bylo vybudováno nahrávací studio.
 
Na škole jsou vytvořeny maximální podmínky pro výuku v uvedených oborech co se týká technického vybavení a vhodných učeben. Učitelé jsou vedeni k zodpovědnému přístupu k výuce, plnění osnov a plánů s dosahováním náležitých učebních a výchovných výsledků. Výsledky žáků ve výuce jsou motivovány k vystupování na veřejnosti, školních koncertech, celostátních a jiných soutěžích. O dosahovaných výsledcích žáků jsou pravidelně informováni rodiče prostřednictvím žákovské knížky a při třídnických schůzkách.
 
Žáci  jsou  průběžně  vedeni k  dosahování co nejlepších výsledků v nástrojové i teoretické výuce, především individuálním přístupem k žákům ze strany učitelů, dále motivací k dosažení stanovených cílů - např. formou soutěží ZUŠ. Vzdělávání žáků je rozšířeno o další aktivity, které lze nazvat mimoškolními. Jsou to veřejná vystoupení žáků v rámci města, na pozvání jiných měst a obcí, koncerty pro školy a veřejnost.
 
Ve výtvarném oboru je důležitým prvkem výuky vedení žáků k vlastní tvořivosti a podpora fantasie žáka (viz předmět Výtvarné tvoření). Výuka je modernizována zaváděním počítačů do výuky s možností tvoření vlastní animace obrázků. Výtvarné práce žáků jsou posílány do různých soutěží výběrem těch nejlepších. Při výuce jsou zohledňováni žáci s poruchami učení, kterým učitelé tvoří individuální učební plány.
 
 

Seznam učitelů ZUŠ Blatná (2018-2019)

 
Mgr. Michaela Chodorová - zpěv, kytara
Eva Ďurčová - výtvarný obor
Ing. Václav Holub - příčná, zobcová flétna,HN (zástupce ředitele)
Roman Herák - kytara
Ivan Zborník - kytara
Miluše Jeníčková - klavír
Zdeněk Koubek - bicí
Věra Uriánková - klavír, EKN, HN, korepetice
Roman Kopřiva - žesťové nástroje, klavír, EKN
Jan Matoušek - klarinet, saxofon
Ondřej Kovář DiS. - klarinet, saxofon, klavír
Jitka Křivancová - výtvarný obor
Bc. Veronika Loukotová - taneční obor
Tomáš Nárovec - žesťové nástroje, zobcová flétna
Martin Škanta - akordeon, dudy, EKN
Markéta Slavíková DiS. - flétny
Mgr. Jaroslav Krištůfek - housle
Jiří Výborný DiS. - el. kytara, basová kytara
Jakub Vonášek - EKN