zápis žáků

08.06.2020 15:21

 

Základní umělecká škola Blatná

J. P. Koubka 4 – 388 01 Blatná – tel.: 383 422 536 – e-mail: zus@blatna.net

 

vyhlašuje pro školní rok 2020/2021

ZÁPIS ŽÁKŮ

 

hudební, výtvarný a taneční obor (v omezeném počtu)

 

 

Hudební obor - přípravné studium děti 5 - 6 let
- základní studium děti od 7 let
klavír, akordeon, zobcová a příčná flétna, housle, kytara, trubka,
tenor, baryton, trombon, klarinet, saxofon, lesní roh, dudy, bicí nástroje,
el. kytara, el. basová kytara, tuba
- sólový zpěv (omezeně) děti od 6 let
 
Výtvarný obor - přípravné studium děti 5 - 6 let
- základní studium děti od 7 let
- základní studium se zaměřením na keramiku děti od 8 let
 
Taneční obor - přípravné studium děti 6 let
- základní studium děti od 7 let
se zaměřením na klasický, moderní a společenský tanec

 

Talentové zkoušky žáků se uskuteční v červnu 2020 dle rozpisu, přihlášky jsou ke stažení na webových stránkách školy nebo v přízemí školy v tištěné podobě.

Vyplněné vhoďte do poštovní schránky v přízemí školy do 30. 6. 2020,

datum a čas zkoušky bude oznámen rodičům telefonicky nebo e-mailem.

 

Talentová zkouška se koná v ZUŠ Blatná - ředitelna školy, 1. patro, dveře č. 16

(rodiče se dostaví s dětmi, dodržujte předem stanovený čas).

 

Kritéria, podle kterých budou žáci přijímáni:
Hudební obor: zazpívat píseň, zopakovat určitou výšku tónu, vytleskat rytmus.
Taneční obor: žák má rovný postoj, plynulou chůzi, prokáže cit pro rytmus a hudbu.
Výtvarný obor: žáci budou přijati bez talentové zkoušky - dle možností školy.

 

__________________________________________________________________________