Zápis žáků pro školní rok 2016/2017

20.11.2015 00:00

Základní umělecká škola Blatná

J. P. Koubka 4 – 388 01 Blatná – tel.: 383 422 536 – e-mail: zus@blatna.net

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                                                                         vyhlašuje pro školní rok 2016/2017

         

ZÁPIS ŽÁKŮ

 pro výuku do oborů: hudební, výtvarný a taneční

____________________________________________________________________________________________

Zápis se koná v červnu v týdnu od 13. – 17. června 2016

    10:00 – 12:00 hodin, 13:00 – 16:00 hodin

v ZUŠ Blatná v ředitelně školy 1. patro, dveře č. 16

(rodiče se dostaví s dětmi)

 

Hudební obor    -  přípravné studium                                                                 děti od 5 let

                         -  základní studium                                                                   děti od 6 let

                            klavír, akordeon, zobcová flétna, housle, kytara, violoncello, kontrabas,

                            trubka, trombon, klarinet, saxofon, lesní roh, dudy, bicí nástroje

                          - sólový zpěv                                                                           děti od 6 let

                          - sborový zpěv                                                                        

 

Výtvarný obor - přípravné studium                                                                děti od 5 let

                          - základní studium                                                                  děti od 7 let

                          - základní studium se zaměřením na keramiku                      děti od 8 let

                            (zájemci o tento obor přinesou s sebou výtvarné práce z MŠ, ZŠ nebo

                              vytvořené doma)

 

Taneční obor  - přípravné studium                                                                    děti od 5 let

   - základní studium                                                                     děti od 7 let

     se zaměřením na klasický, moderní a společenský tanec

                      

 

Kritéria, podle kterých budou žáci přijímáni:

 

Hudební obor: zazpívat píseň, zopakovat určitou výšku tónu, vytleskat rytmický motiv

Výtvarný obor: dokázat rozlišovat barvy, prokázat představivost a schopnost využití daného prostoru (výkres), přinést vlastní práci libovolného výtvarného stylu

Taneční obor: žák má rovný postoj, plynulou chůzi, prokáže cit pro rytmus a hudbu

 

_____________________________________________________________________________

 

Ve čtvrtek 18. června 2016 Vás srdečně zveme na koncert nejmladších žáků, který se koná v sále ZUŠ (2. patro) od 17:00 hodin