Zahájení školního roku 2016/2017

29.08.2016 13:43
Ve čtvrtek 1. září 2016 proběhne v naší škole zahájení nového školního roku 2016/2017, kdy cca od 8.45 hod. si žáci mohou se svými třídními učiteli (vyučujícími nástrojů či oborů ) domlouvat rozvrhy. Rozpis přiřazení žáků k jednotlivým učitelům najdete na nástěnce školy v 1. patře. Na této nástěnce najdete též rozvrh a rozpis žáků navštěvujících jednotlivé ročníky hudební nauku. Rozvrhy souborů učitelé upřesní první týden v září, po konzultaci s některými členy (dojíždějící, studenti apod.).
Oficiální zahájení školního roku pro žáky a rodiče, kteří do naší školy přicházejí nově, se koná 1. 9. v sále školy (2. patro č. uč. 20) od 10 hodin