Organizace školního roku a bezpečnostní opatření

22.09.2020 13:32

Zahájili jsme školní rok 2020/2021, na nástěnce v prvním patře najdete opatření ohledně pandemie koronaviru. V celé škole jsou k dispozici dezinfekce a dospělí by měli školu navštěvovat jen v nejnutnějších případech a s rouškou. Od 18. 9. je povinnost nosit roušky v prostorách školy i v učebnách také pro žáky. Výjimka se týká činností, které to vylučují - zpěv, či hra na dechové nástroje. O tomto rozhoduje učitel.

Někteří rodiče ještě nezaplatili úhradu za vzdělávání na první pololetí šk.roku 2020/2021. Pokud nebude tento poplatek zaplacen, žák nebude vyučován!

Je pravděpodobné, že koncerty se konat nebudou, nebo jen v omezeném množství účinkujících i posluchačů.

Soubory školy nadále zkouší bez omezení, někteří nově však s rouškami.