Plán činnosti ZUŠ Blatná - šk.rok 2016/2017

03.10.2016 10:44

Pedagogicko – organizační informace na školní rok 2016 – 2017

 

Zahájení školního roku: 1. září 2016 (čtvrtek)

Ukončení 1. pololetí: 31. ledna 2017 (úterý)

Ukončení školního roku: 30. června 2017 (pátek)

Podzimní prázdniny: 26. října (středa), 27. října (čtvrtek) 2016

Vánoční prázdniny: pátek 23. prosince 2016 - pondělí 2. ledna 2017,

výuka začne v úterý 3. ledna 2017

Pololetní prázdniny: pátek 3 .února 2017

Jarní prázdniny: 27. února - 5. března 2017 (pondělí - pátek)

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017

Hlavní prázdniny: od soboty 1. července do pátku 1. září 2017,

výuka začne v pondělí 4. září 2017

 

Koncertní činnost:

 

Říjen

19. 10. 2016 (středa) Koncert pro školy od 10:00 hodin

20. 10. (čtvrtek) Koncert pro veřejnost od 17:00 hodin

 

Listopad

23. 11. (středa) Koncert pro školy od 10:00 hodin

24. 11. (čtvrtek) Koncert pro veřejnost od 17:00 hodin

 

Prosinec: 

15. 12. (čtvrtek) muzikál žáků TO v sokolovně

16. 12. (pátek) muzikál žáků TO v sokolovně21. 12. (středa) Vánoční koncert pro školy od 10:00 hodin

22. 12. (čtvrtek) Vánoční koncert pro veřejnost od 17:00 hodin

 

Leden

25. 1. 2017 (středa) Koncert pro školy od 10:00 hodin

26. 1. (čtvrtek) Koncert pro veřejnost od 17:00 hodin

Místní kolo soutěže ZUŠ – akordeon, sborový zpěv,

komorní hra s převahou dechových nástrojů,

komorní hra s převahou smyčcových nástrojů, EKN

 

Únor: 

22. 2. (středa) Koncert pro školy od 10:00 hodin

23. 2. (čtvrtek) Koncert pro veřejnost od 17:00 hodin

 

Březen: 

22. 3. (středa) Koncert pro školy od 10:00 hodin

23. 3. (čtvrtek) Koncert pro veřejnost od 17:00 hodin

 

Duben: 

26. 4. (středa) Absolventský koncert pro školy od 10:00 hodin

27. 4. (čtvrtek) Absolventský koncert pro veřejnost od 17:00 hodin

 

Květen: 

24. 5. (středa) Závěrečný koncert pro školy od 10:00 hodin

25. 5. (čtvrtek) Závěrečný koncert pro veřejnost od 17:00 hodin

 

Červen: 

14. 6. (středa) Koncert žáků pro školy od 10:00 hodin

15. 6. (čtvrtek) Koncert žáků pro veřejnost od 17:00 hodin

 

Každý koncert bude výchovně prezentován žákům základních (mateřských) škol, dále pro žáky z poboček Sedlice a Záboří. Na vánočním a závěrečném koncertě budou vystupovat převážně soubory. Změny v termínech se nevylučují.

Třídní učitel zodpovídá za účast rodičů na vystoupení svého žáka, využije veškeré motivační prvky, bude dbát na společenské oblečení účinkujících. Upozorní žáky na omluvení v základní škole, o které požádá třídního učitele zákonný zástupce žáka (týká se dopoledních koncertů). Učitel je povinen zapisovat skladby hrané na koncertě do formuláře „nastudované skladby“ a do katalogových listů žáků.

Učitelé budou seznamovat žáky s interprety a skladbami, které budou hrány na koncertech KPH.

 

Na koncertech vystoupí od všech vyučujících účinkující podle počtu žáků ve třídě - týká se koncertů uskutečněných v měsíci říjnu, listopadu, lednu, únoru, březnu a červnu. Počet účinkujících od jednotlivých učitelů na koncertě je předem určen.

 

Generální zkouška na koncert bude týden před koncertem, vždy v pondělí od 14:30 hodin.

O výjimku požádá písemně učitel, který plně odpovídá za účast žáků.

Např. koncert v říjnu se koná 19. a 20. 10., generální zkouška proběhne 10. 10. 2016.

 

Pedagogické rady:

Zahajovací - 25. 08. 2016 (čtvrtek) od 10:00 hodin

Čtvrtletní - 27. 10. (čtvrtek) od 10:00 hodin

Pololetní - 19. 01. 2017 (čtvrtek) od 09:00 hodin

Třičtvrtěletní - 20. 04. (čtvrtek) od 10:00 hodin

Závěrečná - 22. 06. (čtvrtek) od 09:00 hodin

 

Malé pedagogické rady HO a TO - čtvrtek od 11:30 hodin, 1x za měsíc nebo dle domluvy (bude vyvěšeno na nástěnce pro učitele)

 

Porady učitelů VO – středa,1x za čtrnáct dní od 11:00 hodin, nebo dle domluvy a důležitosti.

 

Postupové zkoušky: 1. - 9. června 2017

 

Přijímání nových žáků: 12. - 16. června 2017