Obnova výuky na ZUŠ Blatná

06.05.2020 11:39

Na základě harmonogramu uvolnění škol a školských zařízení, vydaném MŠMT 30.4.2020, se od pondělí 11.5. 2020 začně opět vyučovat na ZUŠ Blatná v oboru hudebním a výtvarném. Taneční obor bude pokračovat z prostorových důvodů v distanční formě vyučování.

Forma vyučování bude splňovat celostátní hygienická a organizační doporučení MŠMT (viz dokument níže). Rodiče se mohou rozhodnou, zda žák nastoupí do běžné výuky, nebo bude pokračovat v distanční formě vyučování, také s přihlédnutím k rodinnému stavu, sdílení domácnosti s osobou v rizikové skupině apod.

 

Zde je prohlášení o bezinfekčnosti, které je nutné k návratu do výuky do ZUŠ. Žák jej musí odevdat při prvním vstupu do naší školy vyplněné a podepsané, jinak nebude vyučován.

priloha_780013572_2_příloha_čestné_prohlášení.pdf (254186)

 

Zde jsou hlavní pravidla nového systému výuky:

 

Učitelé osloví rodiče ohledně účasti žáků ve výuce, při neúčasti některých žáků se dočasně pozmění rozvrh. Po každé hodině následuje přestávka 5 minut, bude se větrat a dezinfikovat, výuka probíhá zcela bez doprovodu rodičů.

Roušky ve společných prostorách školy jsou povinné. Posedávání žáků na chodbě před nebo po výuce bude zakázáno.

 

Dezinfekce na školu je nakoupena, je k dispozici všude. O nošení roušek u žáků v hodině si rozhodnou sami učitelé, ochranné štíty pro učitele jsou objednány, roušky pro učitele máme v ředitelně.

 

Učitelé se zdravotními problémy mohou učit nadále distančně  (doklad od lékaře doložený)

 

HO – výuka bude probíhat individuálně, dle instrukcí pedagoga (roušky, odstup apod.)

TO - výuka zatím nebude

VO – bude probíhat s 2 m odstupy žáků, roušky ano

HN bude probíhat v sále, s rouškou, výuka souborů a komorních her zatím probíhat nebude

 

Vyučování dvojic žáků budou probíhat tak, že každý z nich bude vyučován sám 25 minut (určí vyučující)

 

Přihláška do ZUŠ na příští rok bude vyřizována online formou, čas individuální talentové zkoušky bude určen telefonicky.

 

Postupové zkoušky probíhat nebudou, učitelé určí klasifikaci na základě výsledků klasické formy výuky (do 11.3 a od 11.5.2020) s přihlédnutím k aktivitě žáka během distanční formy vyučování.

 

Absolventi - letos bez absolv.koncertu, předání listů atd. při vysvědčení, lze vytvořit absolventskou nahrávku.

 

Žáci z pobočky mohou navštěvovat výuku v ZUŠ Blatná, nebo pokračovat v distanční formě

 

Zde je oficiální dokument MŠMT - OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL v období do konce školního roku 2019/2020
priloha_780013572_1_ochrana_zdravi_zus.pdf (1224056)

 

Martin Škanta

ředitel školy