Grant Jihočeského kraje

10.11.2014 09:59

Naše škola obdržela v červnu 2014 částku 70.000,- Kč na projekt Modernizace technického vybavení nahrávacího studia ZUŠ Blatná z grantu Jihočeského kraje Podpora pořízení vybavení ZUŠ a konzervatoře. Prostředky byly využity k zakoupení nového nahrávacího zařízení a akustických zástěn do školního studia, přenosných nahrávacích přístrojů do tříd a aktualizaci softwarového vybavení školy týkajícího se psaní not a hudebních programů. Tyto zařízení budou sloužit žákům a ke zkvalitnění výuky hudebního oboru školy.