Ředitelské volno 25. a 26. 10. 2021

Na základě doporučení zřizovatele školy - KÚ v Českých Budějovicích a Krajské hygienické stanice je vyhlášeno v pondělí 25. 10. a úterý 26. 10. 2021 ředitelské volno. Dojde tak k prodloužení podzimních prázdnin na jeden týden. 
 
Děkujeme za pochopení

Aktuální dokumenty:

Prihlaska do ZUS.doc (37,5 kB)

 

čestné prohlášení.docx (13759) (pro výuku ve skupině nad 10 žáků)

Výuka na ZUŠ od 12. 4. 2021

Od pondělí 12. 4. se v naší škole vyučuje individuální výuka stylem 1 učitel x 1 žák. Spojené hodiny budou vyučujícím rozděleny, od něj se dozvíte jakým způsobem. 
Kolektivní výuka dále probíhá distančně, jen po dohodě s vyučujícím je možnost individuálních konzultací.
Testovat žáky na naší škole nebudeme, pouze učitele, nadále platí povinnost nosit v budově školy respirátory.

Výuka v ZUŠ začátkem ledna 2021 a ve 2. pololetí šk. roku

   Dle nařízení vlády se i v ZUŠ Blatná bude vyučovat nadále v roce 2021 distančně. Čekáme netrpělivě až bude povolena výuka prezenční, protože rozhodně ani učitelům distanční způsob vyučování nevyhovuje. Přesto se snažíme co nejlépe, v rámci možností, děti zaměstnávat - vyučovat online, či zadávat jim úkoly. Všichni rodiče obdrží na konci 1. pololetí dopis od vedení školy, kde chceme vysvětlit situaci, oznámit některé novinky v distanční výuce a budeme apelovat na to, aby jste žáky za každou cenu hned neodhlašovali - naučit se mohou leccos i v tomto nouzovém režimu a především doufáme, že brzo se opět přikročí k prezenční výuce. Víte, že naše škola má více než 70 letou tradici, celou řadu výborných výsledků a poznatky dosažené při výuce ve všech oborech mají pro vývoj a budoucnost dětí velký význam, jak bylo v minulosti mnohokrát prokázáno. Včera proběhla porada ředitelů ZUŠ našeho kraje (zřizovaných KÚ v Č.B.) a všude je situace podobná. Rozhodně však legislativně není umožněno snížení, či vracení školného (úplaty za vzdělávání).
   Nařízení vlády ovlivnit nemůžeme, ale pevně věříme, že s námi toto těžké období zvládnete a zůstanete věrni uměleckému vzdělávání vašich dětí, které jim přináší radost a kreativitu. Doufáme ve Váš rozumný úsudek a toleranci.
Martin Škanta, ředitel školy

Zahájení individuální výuky na ZUŠ Blatná od 25.11.2020.

Od středy 25.11.2020 se opět vyučuje v hudebním oboru, individuální nástrojová výuka. Jednotlivci, ale i výuka po 2 - 3 žácích (tuto formu zajistí učitel tak, aby byl vždy "na blízko" vyučován pouze jeden z žáků, ostatní se účastní s dostatečným odstupem formou náslechu).

Nevyučuje se taneční obor, výtvarný obor, zpěv, hudební nauka, komorní hra a hudební soubory. 

 

Přerušení výuky na ZUŠ Blatná od 14.10. 2020

 

Od středy 14. 10. 2020 do odvolání nebude probíhat rozhodnutím vlády ČR a ministra zdravotnictví Prymuly výuka na ZUŠ Blatná. 

Přejde se na  distanční způsob výuky, pomocí PC programů apod. Učitelé budou kontaktovat své žáky a upřesní formu distanční výuky.

 
 

 

Zahájení školního roku 2020/2021

v ZUŠ Blatná - úterý 1. 9. od 8.30 - domluva rozvrhu ve třídách svých učitelů

 

(nebudou přítomni uč. Koubek, Hájková, Kovář, Kopřiva, Krištůfek, Mezerová, Nárovec, Vonášek, kteří vyučují v úterý na jiných školách).

Zahájení v sále školy žáci noví s rodiči - v 10 hodin 

 

 

Je třeba mít zaplacené školné - splatnost byla k 31.7.!

Přihlášky žáků do ZUŠ

20.08.2020 13:36

Vzhledem k současné situaci se změní forma přihlašování žáků nových i stávajících na příští školní rok. Přihlášku v digitální formě, umístěnou zde, 

si stávající žáci vytisknou a odevzdají svému vyučujícímu učiteli. Přihlášky budou k dispozici i v přízemí školy. Rodiče nových žáků a žáků, kteří nedochází do 

školy (distanční výuka), přihlášku doručí do poštovní schránky v přízemí školy. U nově příchozích žáků se na uvedený kontakt v krátké době ozveme ohledně 

přijímacího řízení.

Termín odevzdání přihlášek je do konce srpna lze i v průběhu září. 

 

Prihlaska do ZUS.doc (38400)

 

Ukázka z CD školního souboru Alban Eiler - nahráno v sále školy k příležitosti 70. výročí založení školy:

 

1.GIPSY ROVER.mp3 (9525333)

3.FOGGY DEW.mp3 (9318444)

8.SCARBOROUGH FAIRE.mp3 (7455391)

 

 

ODKAZ na www klavírních kurzů, které se konají v naší škole:

https://klavirni-kurzy.cz/