ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ 27.4.2023

 

Absolventský koncert.odt (7796)

Přihlášování žáků do ZUŠ

 

Dotační program Jihočeského kraje - My v tom Jihočechy nenecháme

Dotační program "My v tom Jihočechy nenecháme" je příspěvkem Jihočeského kraje na podporu rodin s dětmi s přihlédnutím k aktuální ekonomické situaci a razantně se zvyšujícím nákladům rodinných rozpočtů na zajištění základních potřeb (vzrůstající ceny energií, ceny nájmů. potravin atd.)

Hlavním cílem dotačního programu je podpora zachování a rozvoje školní a mimoškolní zájmové činnosti.

My Vás v tom nenecháme

Zahájení školního roku 2022/2023

ve čtvrtek 1. 9. se žáci dostaví do ZUŠ po ukončení zahájení na ZŠ, v 1. patře na nástěnce si zjistí čas vyučování hudební nauky (vyhledají své jméno na seznamech), popř.souboru, který navštěvují. Potom navštíví svého vyučujícího ohledně domluvy rozvrhu hlavního oboru. 

Žáci tanečního oboru najdou svůj rozvrh na nástěnce vedle třídy TO.

Podobně je tomu ve výtvarném oboru, kdy rozvrh je vyvěšen v přízemí školy.

 

Slavnostní zahájení pro nově příchozí žáky a jejich rodiče proběhne tradičně v 10 hod. v sále školy ve 2. patře.

Ředitelské volno 25. a 26. 10. 2021

Na základě doporučení zřizovatele školy - KÚ v Českých Budějovicích a Krajské hygienické stanice je vyhlášeno v pondělí 25. 10. a úterý 26. 10. 2021 ředitelské volno. Dojde tak k prodloužení podzimních prázdnin na jeden týden. 
 
Děkujeme za pochopení

Aktuální dokumenty:

Prihlaska do ZUS.doc (37,5 kB)

 

čestné prohlášení.docx (13759) (pro výuku ve skupině nad 10 žáků)

Výuka na ZUŠ od 12. 4. 2021

Od pondělí 12. 4. se v naší škole vyučuje individuální výuka stylem 1 učitel x 1 žák. Spojené hodiny budou vyučujícím rozděleny, od něj se dozvíte jakým způsobem. 
Kolektivní výuka dále probíhá distančně, jen po dohodě s vyučujícím je možnost individuálních konzultací.
Testovat žáky na naší škole nebudeme, pouze učitele, nadále platí povinnost nosit v budově školy respirátory.

Výuka v ZUŠ začátkem ledna 2021 a ve 2. pololetí šk. roku

   Dle nařízení vlády se i v ZUŠ Blatná bude vyučovat nadále v roce 2021 distančně. Čekáme netrpělivě až bude povolena výuka prezenční, protože rozhodně ani učitelům distanční způsob vyučování nevyhovuje. Přesto se snažíme co nejlépe, v rámci možností, děti zaměstnávat - vyučovat online, či zadávat jim úkoly. Všichni rodiče obdrží na konci 1. pololetí dopis od vedení školy, kde chceme vysvětlit situaci, oznámit některé novinky v distanční výuce a budeme apelovat na to, aby jste žáky za každou cenu hned neodhlašovali - naučit se mohou leccos i v tomto nouzovém režimu a především doufáme, že brzo se opět přikročí k prezenční výuce. Víte, že naše škola má více než 70 letou tradici, celou řadu výborných výsledků a poznatky dosažené při výuce ve všech oborech mají pro vývoj a budoucnost dětí velký význam, jak bylo v minulosti mnohokrát prokázáno. Včera proběhla porada ředitelů ZUŠ našeho kraje (zřizovaných KÚ v Č.B.) a všude je situace podobná. Rozhodně však legislativně není umožněno snížení, či vracení školného (úplaty za vzdělávání).
   Nařízení vlády ovlivnit nemůžeme, ale pevně věříme, že s námi toto těžké období zvládnete a zůstanete věrni uměleckému vzdělávání vašich dětí, které jim přináší radost a kreativitu. Doufáme ve Váš rozumný úsudek a toleranci.
Martin Škanta, ředitel školy

Zahájení individuální výuky na ZUŠ Blatná od 25.11.2020.

Od středy 25.11.2020 se opět vyučuje v hudebním oboru, individuální nástrojová výuka. Jednotlivci, ale i výuka po 2 - 3 žácích (tuto formu zajistí učitel tak, aby byl vždy "na blízko" vyučován pouze jeden z žáků, ostatní se účastní s dostatečným odstupem formou náslechu).

Nevyučuje se taneční obor, výtvarný obor, zpěv, hudební nauka, komorní hra a hudební soubory. 

 

Přerušení výuky na ZUŠ Blatná od 14.10. 2020

 

Od středy 14. 10. 2020 do odvolání nebude probíhat rozhodnutím vlády ČR a ministra zdravotnictví Prymuly výuka na ZUŠ Blatná. 

Přejde se na  distanční způsob výuky, pomocí PC programů apod. Učitelé budou kontaktovat své žáky a upřesní formu distanční výuky.

 
 

 

Zahájení školního roku 2020/2021

v ZUŠ Blatná - úterý 1. 9. od 8.30 - domluva rozvrhu ve třídách svých učitelů

 

(nebudou přítomni uč. Koubek, Hájková, Kovář, Kopřiva, Krištůfek, Mezerová, Nárovec, Vonášek, kteří vyučují v úterý na jiných školách).

Zahájení v sále školy žáci noví s rodiči - v 10 hodin 

 

 

Je třeba mít zaplacené školné - splatnost byla k 31.7.!

Ukázka z CD školního souboru Alban Eiler - nahráno v sále školy k příležitosti 70. výročí založení školy:

 

1.GIPSY ROVER.mp3 (9525333)

3.FOGGY DEW.mp3 (9318444)

8.SCARBOROUGH FAIRE.mp3 (7455391)

 

 

ODKAZ na www klavírních kurzů, které se konají v naší škole:

https://klavirni-kurzy.cz/