Zápis do ZUŠ na školní rok 2018/2019

27.04.2018 11:57

 

Základní umělecká škola Blatná

J. P. Koubka 4 – 388 01 Blatná – tel.: 383 422 536 – e-mail: zus@blatna.net

 

vyhlašuje pro školní rok 2018/2019

 

ZÁPIS ŽÁKŮ

 

pro výuku do oborů: hudební, výtvarný a taneční

 

 

Hudební obor - přípravné studium děti 5 - 6 let

- základní studium děti od 7 let

klavír, akordeon, zobcová flétna, housle, kytara, violoncello, kontrabas,

trubka, trombon, klarinet, saxofon, lesní roh, dudy, bicí nástroje

- sólový zpěv děti od 6 let

- sborový zpěv

 

Výtvarný obor - přípravné studium děti 5 - 6 let

- základní studium děti od 7 let

- základní studium se zaměřením na keramiku děti od 8 let

(zájemci o tento obor přinesou s sebou výtvarné práce z MŠ, ZŠ nebo

vytvořené doma)

 

Taneční obor - přípravné studium děti 5 - 6 let

- základní studium děti od 7 let

se zaměřením na klasický, moderní a společenský tanec

 

Zápis se koná v červnu v týdnu od 11. – 15. června 2018

10:00 – 12:00 hodin, 13:00 – 16:00 hodin

v ZUŠ Blatná - ředitelna školy, 1. patro, dveře č. 16

(rodiče se dostaví s dětmi)

 

Kritéria, podle kterých budou žáci přijímáni:

 

Hudební obor: zazpívat píseň, zopakovat určitou výšku tónu, vytleskat rytmický motiv

Výtvarný obor: dokázat rozlišovat barvy, prokázat představivost a schopnost využití daného prostoru (výkres), přinést vlastní práci libovolného výtvarného stylu

Taneční obor: žák má rovný postoj, plynulou chůzi, prokáže cit pro rytmus a hudbu

 

__________________________________________________________________________

 

Ve čtvrtek 14. června 2018 Vás srdečně zveme na koncert nejmladších žáků, který se koná v sále ZUŠ od 17:00 hodin