Zahájení školního roku 2018/2019

10.09.2018 10:21

 V pondělí 3. 9. 2018 byl zahájen na naší škole nový školní rok, od 10 hodin proběhlo v sále školy slavnostní zahájení s přivítáním nových žáků. Kapacita školy je opět zaplněna (probíhají ještě tradiční drobné přesuny) a v prvním týdnu jsme též přivítali nové učitele, kteří budou u nás vyučovat: Jan Matoušek - flétna, klarinet, saxofon, Jakub Vonášek - elektr. klávesové nástroje (náš bývalý absolvent) a Ivan Zborník - kytara (již u nás vyučoval). 

Věřím, že noví učitelé přispějí k dalšímu zkvalitnění výuky na naší škole.

Od 10. 9. již budou naplno vyučovány kolektivní předměty - hudební nauky, hud. soubory, sbor apod. Rozvrh HN a zkoušek souborů najdete na nástěnce školy - Dudáci a Alban Eiler mají v pátek zkoušky ve stejný čas jako v loňském roce. 

Soutěže budou v letošním roce probíhat ve hře na akordeon, el.klávesové nástroje, v komorní hře s převahou dechových nástrojů, v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů a sborovém zpěvu. Přeji všem, kteří se budou soutěže účastnit hodně úspěchů!

První koncert školy se koná 17.10. (pro školy) a 18. 10. od 17 hodin pro veřejnost.

 

Přeji všem žákům, rodičům a zaměstnancům školy příjemný a úspěšný školní rok ;-)

 

Martin Škanta

ředitel ZUŠ Blatná