Zápis žáků do ZUŠ 2019/2020

06.05.2019 00:00

 

   

 

Základní umělecká škola Blatná

J. P. Koubka 4 – 388 01 Blatná – tel.: 383 422 536 – e-mail: zus@blatna.net

 

vyhlašuje pro školní rok 2019/2020

 

ZÁPIS ŽÁKŮ

 

pro výuku do oboru: hudební, výtvarný a taneční (v omezeném počtu)

 

 

Hudební obor - přípravné studium děti 5 - 6 let

- základní studium děti od 7 let

klavír, akordeon, zobcová flétna, housle, kytara, violoncello, kontrabas,

trubka, trombon, klarinet, saxofon, lesní roh, dudy, bicí nástroje

- sólový zpěv děti od 6 let

- sborový zpěv

 

Výtvarný obor - přípravné studium děti 5 - 6 let

- základní studium děti od 7 let

- základní studium se zaměřením na keramiku děti od 8 let

(zájemci o tento obor přinesou s sebou výtvarné práce z MŠ, ZŠ nebo

vytvořené doma)

 

Taneční obor - přípravné studium děti od 6 let

- základní studium děti od 7 let

se zaměřením na klasický, moderní a společenský tanec

 

Zápis se koná v květnu v týdnu od 27. – 31. května 2019

10:00 – 12:00 hodin, 13:00 – 16:00 hodin

v ZUŠ Blatná - ředitelna školy, 1. patro, dveře č. 16

(rodiče se dostaví s dětmi)

 

Kritéria, podle kterých budou žáci přijímáni:

 

Hudební obor: zazpívat píseň, zopakovat určitou výšku tónu, vytleskat rytmický motiv

Výtvarný obor: dokázat rozlišovat barvy, prokázat představivost a schopnost využití daného prostoru (výkres), přinést vlastní práci libovolného výtvarného stylu

Taneční obor: žák má rovný postoj, plynulou chůzi, prokáže cit pro rytmus a hudbu

 

__________________________________________________________________________

 

Ve čtvrtek 13. června 2019 Vás srdečně zveme na koncert nejmladších žáků, který se koná v sále ZUŠ od 17:00 hodin